HR EN
Prijava / Registracija Prijavi projekt

Odobreni projekti

Ispiši stranicu
Nakon zatvaranja natječaja provjeravat će se potpunost predane dokumentacije svakoga projektnog prijedloga u skladu s navedenim osnovnim kriterijima prihvaćanja. Ako projektni prijedlog ne ispunjava neki od kriterija, odbacuje se i ne ulazi u proces evaluacije. Čak i ako se u kasnijem stadiju procesa evaluacije utvrdi da neki od navedenih kriterija nije zadovoljen (npr. radi netočnih informacija koje su iznesene u projektnom prijedlogu), prijedlog se odbacuje.

Projektni prijedlog smatrat će se prihvatljivim ako zadovoljava sve navedene kriterije:
 
Nakon provjere prihvatljivosti projektnog prijedloga, svaki projektni prijedlog ocijenit će tri neovisna međunarodna eksperta, koje angažira NEWFELPRO Tajništvo iz postojećih baza za evaluatore na međunarodnoj razini. Svi projektni prijedlozi bit će ocijenjeni u skladu s navedenim kriterijima evaluacije:
Pojedini kriteriji bit će ocijenjeni ocjenom od 1 do 5, pri čemu postoji mogućnost davanja polovičnih ocjena.
 
Podnositelji uspješnih projektnih prijedloga bit će pozvani u fazu pregovora s NEWFELPRO Selekcijskim odborom. Na temelju informacija iz projektnog prijedloga i evaluacija neovisnih eksperata, pripremit će se ugovor o dodjeli stipendije i poslati instituciji domaćinu. Institucija domaćin potpisat će ugovor o dodjeli stipendije u dva primjerka i poslati ga MZOS-u na potpis.