HR EN
Prijava / Registracija Prijavi projekt

Iznosi stipendija

Ispiši stranicu

NEWFELPRO sheme stipendiranja


  PROCJENA TROŠKOVA
  Troškovi života
(EUR/godina)
Troškovi putovanja
(EUR/godina)
Prosječni dodatak troškovima istraživanja
(EUR/godina)
DOLAZAK
Istraživači 4 – 10 godina
20.199,00 2.500,00 3.000,00
DOLAZAK
Istraživači >10 godina
32.158,00 2.500,00 3.000,00
REINTEGRACIJA
Istraživači 4 – 10 godina
20.199,00 2.500,00 3.000,00
REINTEGRACIJA
Istraživači >10 godina
32.158,00 2.500,00 3.000,00
ODLAZAK
Istraživači 4 – 10 godina
38.781,00 2.500,00 3.000,00
ODLAZAK
Istraživači >10 godina
46.000,00 2.500,00 3.000,00
POVRATAK
Istraživači 4 – 10 godina
20.199,00 2.500,00 3.000,00
POVRATAK
Istraživači >10 godina
32.158,00 2.500,00 3.000,00


U shemi odlaska bruto osnovica troškova života množi se s korektivnim koeficijentom odredišne zemlje.
Za listu odredišnih zemalja i pridruženih korektivnih koeficijenata
pogledati ovaj dokument, str. 67. i 68.Troškovi putovanja:


Troškovi putovanja uključuju trošak selidbe i trošak mobilnosti istraživača tijekom trajanja stipendije.


VRSTA TROŠKA IZNOS / PO GODINI EUR
Selidba 1.440,00
Mobilnost 1.060,00
 

Dodatak troškovima istraživanja:


Troškovi istraživanja dijele se u dvije kategorije - istraživanja temeljena na radu u laboratorijima i istraživanja koja ne zahtijevaju rad u laboratorijima.

TIP ISTRAŽIVANJA IZNOS / PO GODINI EUR
lstraživanja u laboratoriju 3.300,00
Istraživanja koja ne zahtijevaju rad u laboratoriju 1.500,00