HR EN
Prijava / Registracija Prijavi projekt

Vrijednost projekta

Ispiši stranicu
Dugoročni cilj projekta je pridonijeti značajno većem broju kvalificiranih znanstvenika i istraživača koji sudjelovanjem u projektu stječu relevantno međunarodno iskustvo, čime se potiče daljnji razvoj međunarodne mreže znanstvenika.
 
Istraživači će preko NEWFELPRO-a moći prijaviti projekte iz svih znanstvenih područja te će stipendije biti dodijeljene prema načelima izvrsnosti i kvalitete svih prijavljenih istraživačkih projekata. Stipendistima će biti ponuđeno zaposlenje na puno radno vrijeme u skladu s nacionalnom legislativom o ugovornim odnosima te u skladu s preporukama Europske istraživačke povelje i etičkoga kodeksa za njihov angažman. Institucija domaćin bit će odgovorna za osiguravanje stimulativnoga okruženja i pružanja primjerene infrastrukture, opreme i potrošnoga materijala prema zahtjevima u projektu.
 
U sklopu projekta NEWFELPRO nude se i dodatne mogućnosti usavršavanja i edukacije, poput radionica i seminara koje se bave raznovrsnim temama vezanima uz transfer tehnologije, komercijalizaciju rezultata znanstvenog i stručnog rada te poduzetništvo.

Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (http://cirtt.unizg.hr) organizira široki program edukacije o intelektualnom vlasništvu i transferu tehnologije, poduzetničkim vještinama i pisanju projektnih prijava. Za stipendiste NEWFELPRO-a mogu se izdvojiti jednodnevne odnosno dvodnevne radionice o pokretanju poslovanja temeljenog na znanju i novim tehnologijama (radionica „Od znanja do inovacije“), te o pokretanju poslovanja temeljenog na znanju i novim tehnologijama (radionica „Poduzeća zasnovana na znanju i tehnologiji“ ). Radionice mogu biti prilagođene većem ili manjem broju polaznika, a izvodit će se na engleskome ili hrvatskome jeziku, ovisno o predavačima.

Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. – STeP Ri (http://www.step.uniri.hr/) osnovan je radi komercijalizacije rezultata znanstvenoga i stručnoga rada, poticanja suradnje znanstvenika i gospodarstvenika i jačanja gospodarstva temeljenog na znanosti. Partner je Europske poduzetničke mreže (EEN), uživa potporu Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske – BICRO i dio je poduzetničke potporne infrastrukture Republike Hrvatske. Stipendistima NEWFELPRO-a najzanimljivije će biti sljedeće edukacije i seminari: djelotvoran način izrade strateškoga plana („Strategija na A4“), uvid u različite aspekte poduzetništva („Poduzetnik početnik“), izrada novih poslovnih modela („Inovacija poslovnog modela“), stvaranje novih i unapređivanje postojećih proizvoda i usluga („Inovacija vođena ishodima“), kupoprodajni procesi i povećanje uspješnosti prodaje („Prodaja rješenja“), te uvid u procese pristupa stvaranju nove poslovne organizacije ili promjeni postojeće („Organizacija poslovanja i upravljanje ljudskim resursima“).
Hrvatska sveučilišta redovito organiziraju radionice o razvoju prenosivih vještina. Ovisno o prilikama, takva mogućnost bit će na raspolaganju stipendistima na svim hrvatskim sveučilištima.