HR EN
Prijava / Registracija Prijavi projekt
13.09.
2016.

Uspješne NEWFELPRO priče: Hrvoje Gračanin i doba Justinijana I.

Hrvoje Gračanin je NEWFELPRO-ov istraživač iz odlazne sheme koji je uspješno završio s provedbom svog  projekta The Justinianic Age in Dalmatia and Southern Pannonia na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Eberhard Karls u Tübingenu i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 

O NEWFELPRO projektu

Novi međunarodni projekt stipendiranja i mobilnosti za iskusne istraživače (New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia - NEWFELPRO) je projekt stipendiranja Vlade Republike Hrvatske koji provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Projekt se financira u sklopu programa Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND. Ukupna vrijednost projekta je sedam (7) milijuna eura, od čega se iz nacionalne komponente financira 60% aktivnosti projekta. Projekt traje do kraja 2017. godine.
Ovaj projekt je financiran sredstvima Sedmog okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, Ugovor br. 291823.