HR EN
Prijava / Registracija Prijavi projekt

U sklopu NEWFELPRO projekta otkriven novi virus u vinovoj lozi

Ispiši stranicu
Darko Vončina, slika preuzeta s poveznice
 
U sklopu NEWFELPRO projekta „Ecology of an emerging grapevine virus in Croatia and California“ doc. dr. sc. Darko Vončina s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, u suradnji s prof. Rodrigom P. P. Almeidom, Department of Environmental Science, Policy and Management - UC Berkeley, otkrili su novi virus u vinovoj lozi. Za novi virus, koji je pronađen u hrvatskim autohtonim sortama koje se uzgajaju na području Kaštela, je predloženo ime „grapevine badnavirus 1“.  Otkriće je objavljeno u časopisu Archives of Virology, a rad je dostupan na poveznici: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00705-018-3850-6

Darko Vončina je NEWFELPRO-ov istraživač u odlaznoj shemi koji je krajem 2016. god. uspješno priveo kraju svoje šesnaestomjesečno istraživanje naziva Ecology of an emerging grapevine virus in Croatia and California (EcoGVCC) na Sveučilištu u Kaliforniji, Berkeley (SAD) i na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Tema istraživanja bili su virusi vinove loze s posebnim naglaskom na virus uvijenosti lista vinove loze 3 (GLRaV-3). Hrvatsku karakterizira veliko bogatstvo autohtonih sorata vinove loze koje predstavljaju nacionalnu baštinu. Nažalost, osim dobrih agronomskih svojstava, autohtone sorte karakterizira i visok stupanj zaraze virusima koji negativno utječu na njihova proizvodna svojstva. Cilj projekta bio je testirati autohtone sorte vinove loze na niz do danas poznatih virusa s posebnim naglaskom na GLRaV-3 kao najštetniji i najrasprostranjeniji virus u Hrvatskoj i Kaliforniji. Tijekom projekta  napravljena je tipizacija hrvatskih sojeva navedenog virusa i testovi prijenosa pomoću štitaste uši Planococcus ficus. Također, zdravstveno stanje pojedinih biljaka provjereno je tehnikom sekvenciranja nove generacije. Rezultati istraživanja predstavljaju značajan doprinos boljem poznavanju zdravstvenog stanja autohtonih sorata vinove loze, a samim projektom stvoreni su  preduvjeti za daljnje istraživanje virusa i njihove ekologije u Hrvatskoj.

Rezultate projekta je prezentirao u sklopu Essig Brunch Seminara (Sveučilište u Kaliforniji, Berkeley) držeći predavanje naslova Grapevine virus in Croatia: past, present and future.

Tijekom provedbe projekta prisustvovao je sljedećim događanjima:
Dio rezultata istraživanja prihvaćen je za objavu u časopisu Plant Disease pod nazivom Viral diversity in autochtonous Croatian grapevine cultivars.

Po završetku projekta Darko će nastaviti suradnju sa znanstvenicima s UC Berekleya i UC Davisa, diseminirati preostale rezultate istraživanja dobivenih implementacijom projekta te aplicirati za nova nacionalna i internacionalna financiranja svojih aktualnih i budućih projektnih prijedloga.