Završena tehnička provjera projektnih prijedloga prijavljenih na drugi natječaj

Tehničku provjeru u sklopu drugog natječaja prošlo je 86 od ukupno 91 prijavljenog projektnog prijedloga. U odlaznoj shemi stipendiranja prijavljen je 61 projektni prijedlog, dok je 20 projektnih prijedloga prijavljeno u dolaznoj shemi stipendiranja. U shemi reintegracije prijavljeno je 5 projektnih prijedloga. U toku je proces evaluacije projektnih prijedloga. Konačan broj projektnih prijedloga koji ulaze u fazu pregovora bit će dostupan tokom lipnja 2014.