Uspješne NEWFELPRO priče: David Dominguez Villar istražuje estuarij rijeke Krke

David Dominguez Villar, slika preuzeta sa stranice.
David Dominguez Villar je NEWFELPRO-ov istraživač iz dolazne sheme koji je uspješno završio s provedbom svog jednogodišnjeg projekta pod nazivom Characterization of the dynamic of a submerged spring in an anchialine cave from Krka Estuary in order to study the evolution of the seawater intrusion of the freshwater aquifer (VRULJA) pod mentorstvom dr. sc. Nevena Cukrova sa Zavoda za istraživanje mora i okoliša Instituta Ruđer Bošković.
 
Na svom projektu je istraživao dinamiku na jednom dijelu obalnog krškog vodonosnika ušća rijeke Krke kako bi razumio dinamiku boćatog i slatkovodnog sučelja. Za praćenje vodotoka se koristila potopljena špilja okružena slatkim vodama iz krškog vodonosnika u estuariju Krke (Vrulja). Istodobno se istražio i potencijal topline za praćenje dinamike obalnih podzemnih voda. Projektom se izradio i model trenutne dinamike voda u vezi s predviđenim porastom razine mora.
 
Rezultati projekta će biti objavljeni u skoro vrijeme u Journal of Hydrology pod naslovom Temperature as tracer of hydrological dynamics in an anchialine cave-submarine spring system from Krka Estuary (Croatia).
 
Tijekom provedbe projekta predstavljao je svoj projekt i rezultate na sljedećim znanstvenim događanjima:

U ovom trenutku, David Dominguez Villar se prijavljuje na različite međunarodne pozive za financiranje istraživanja u Španjolskoj, Hrvatskoj i Irskoj, ali je zainteresiran i za stalno istraživačko mjesto. Nadalje, cilj mu je proširiti svoju istraživačku skupinu i nastaviti sa svojim dosadašnjim i budućim istraživanjima.
 
Čestitamo!