Uspješne NEWFELPRO priče: Antonija Jurak Begonja i trombopoeza

 
Antonija Jurak Begpnja, preuzeto s web stranice.
Antonija Jurak Begonja je NEWFELPRO-ova istraživačica iz reintegracijske sheme koja je uspješno završila s provedbom svog dvogodišnjeg projekta pod nazivom The role of phosphatydilinositol 3-monophosphate in thrombopoiesis (MkPI) na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.

Cilj njena projekta je istražiti ulogu različitih subcelularnih membrana u formiranju trombocita. Naime, trombociti su neophodni za zacjeljivanje rana i kontrolu krvarenja te kod liječenja raka i leukemije. Kod transplantacije organa često dolazi do smanjenja broja trombocita zbog čega je bolesnik u opasnosti od krvarenja. Trombociti nastaju iz velikih stanica koštane srži, megakariocita,  u procesu koji se zove trombopoeza. Molekularni mehanizmi koji reguliraju citoplazmatske promjene megakariocita u trombocite su uvelike nepoznati. Istraživačica je stoga koristila genetski modificirane fluorescentne sonde kako bi prostorno i vremenski identificirala pojedine subcelularne membrane i njihovu interakciju, te ispitala njihov doprinos u biogenezi trombocita. Istraživanje će doprinijeti razumijevanju osnovnih molekularnih procesa u podlozi stvaranje trombocita i može voditi do razvijanja novih terapijskih strategija za modulaciju broja trombocita.

Tijekom trajanja projekta, objavila je sljedeće znanstvene radove:
Također, prisustvovala je na sljedećim znanstvenim skupovima:
Dr. Sc. Jurak Begonja dvostruka je CEEPUS stipendistica, 2010. godine je bila dobitnica nagrade Američkog hematološkog društva, a 2016. godine njen rad baziran na NEWFELPRO projektu je nagrađen na European Platelet Network konferenciji. Radovi dr. Jurak Begonje nekoliko su puta bili na naslovnci znanstvenog časopisa „Blood“. Članica je Međunarodnog društva za trombozu i hemostazu (ISTH) i Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB).
 
Čestitamo!