Uspješne NEWFELPRO priče: Hrvoje Gračanin i doba Justinijana I. 

 
Hrvoje Gračanin, slika preuzeta s poveznice

Dr. sc. Hrvoje Gračanin je NEWFELPRO-ov istraživač iz odlazne sheme koji je uspješno završio s provedbom svog šesnaestomjesečnog projekta pod nazivom The Justinianic Age in Dalmatia and Southern Pannonia (JUSTINIANDALMPAN). Hrvoje Gračanin je proveo svoje istraživanje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Eberhard Karls u Tübingenu, pod vodstvom prof. dr. Mische Meiera. U  povratničkoj fazi je nastavio s implementacijom svog projekta na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Njegovo istraživanje na projektu je usmjereno na proučavanje različitih aspekata povijesnih procesa u Dalmaciji i južnoj Panoniji u doba Justinijana I. Vrijeme Justinijana I. obilježio je sveobuhvatni pokušaj ponovnog organiziranja kasnog Rimskog Carstva što je utjecalo na sve sfere života  na zemljopisno velikom području od  zapadnog Sredozemlja do  Bliskog istoka. Rimske pokrajine Dalmacija i Panonija su također bile pogođene Justinijanovom reorganizacijom Carstva.

Na temelju rezultata projekta, objavio je sljedeće znanstvene članke, članke u zbornicima i priopćenja sa znanstvenih skupova;
  
Članci u znanstvenim časopisima

Članci u zbornicima radova

Priopćenja na skupovima

Također, sudjelovati će u emisiji Povijest četvrtkom programa HRT sa temom The Age of Justianian, koja će se početi emitirati od kraja rujna ove godine.
 

Znanstveni i istraživački interesi Hrvoja Gračanina su proučavanje hrvatskih krajeva u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku, odnosno vidova i postignuća rimske civilizacije te promjena izazvanih tzv. seobom naroda na širem prostoru današnje Hrvatske. Bavi se i kasnoantičkim i ranosrednjovjekovnim povijesnim spisateljstvom i poviješću bizantske civilizacije. Od 2010. godine glavni je urednik znanstvenog časopisa Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. Također, piše i popularne povijesne članke za Meridijane, te prevodi s engleskog i njemačkog jezika. Član je Hrvatskoga nacionalnog odbora za povijesne znanosti od 1999. godine te Društva za hrvatsku povjesnicu od 2008. godine. Dobitnik je nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu i Državne nagrade za znanost za 2011. godinu.
 
Hrvoje Gračanin planira nastaviti njegovati poznanstva i suradnje koje je uspostavio tijekom implementacije svog NEWFELPRO projekta, te će nastojati sudjelovati u budućim istraživanjima svog mentora dr. Mische Meiera. Hrvoje Gračanin planira nastaviti njegovati poznanstva i suradnje koje je uspostavio tijekom implementacije svog NEWFELPRO projekta, te će nastojati sudjelovati u budućim istraživanjima svog mentora dr. Mische Meiera. U dogledno vrijeme namjerava i izdati monografiju na temelju rezultata istraživanja na projektu.

Čestitamo!