Uspješne NEWEFELPRO priče: Nils Paar, nuklearna materija i egzotične jezgre


 
Nils Paar, slika preuzeta sa poveznice

Prof. dr. sc. Nils Paar jedan je od NEWFELPRO-ovih istraživača iz odlazne sheme koji je uspješno završio s provedbom svog šesnaestomjesečnog projekta Relativistic Nuclear Energy Density Functional for Astrophysical Applications (AstroEDF). Prof. dr. sc. N. Paar je proveo svoje istraživanje na Sveučilištu u Baselu pod vodstvom prof. dr. F.-K. Thielemanna, a u povratničkoj fazi je nastavio s implementacijom svog projekta pri Prirodoslovno matematičkom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj projekta bio je uspostaviti samosuglasni mikroskopski teorijski pristup, zasnovan na relativističkom nuklearnom energijskom funkcionalu gustoće (RNEDF), za primjenu u modeliranju astrofizički značajnih svojstava nuklearne materije i egzotičnih jezgara, femto-procesa slabog međudjelovanja, kao i njihovo uključivanje u simulacije supernove i modele nukleosinteze. Znanstveni ciljevi su realizirani u interdisciplinarnom okviru teorijske nuklearne fizike i astrofizike koji ujedinjuje modeliranje složenih sustava i tehnoloških inovacija u računalnoj znanosti.

Tijekom projekta je održao pet pozvanih predavanja na međunarodnim radionicama, simpozijima i konferencijama (Italija, Japan, Turska, Finska) na kojima je prezentirao aktualna istraživanja u okviru projekta.
Na temelju rezultata svog projekta, objavio je sljedeće članke:
Po završetku projekta, prof.dr. sc. Nils Paar planira nastaviti istraživanja započeta na Sveučilištu u Baselu, s ciljem snažnijeg povezivanja moderne teorije nuklearne strukture i reakcija s modeliranjem sinteze elemenata u svemiru i višedimenzionalnim simulacijama supernove. Tijekom izvođenja projekta nominiran je od strane Nuclear Physics European Collaboration Committee (NuPECC) za člana radne skupine iz nuklearne astrofizike za  novi "Long Range Plan" nuklearne fizike kojim će se odrediti smjernice i prioriteti budućih istraživanja ovog područja u Europi. Djelovanjem u izradi ovog plana, kao i znanstveno-istraživačkim radom, cilj mu je dugoročno pridonijeti razvoju europskog istraživačkog prostora u području nuklearne astrofizike.

Također, od prosinca 2015. godine glasnogovornik je  QuantiX  jedinice (Istraživanje kvantnih i kompleksnih sustava) nedavno uspostavljenog Centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentaciju Liejevih algebri na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Unutar navedenog centra izvrsnosti plan mu je nastaviti “follow up” istraživanje svog projekta Relativistic Nuclear Energy Density Functional for Astrophysical Applications, osnažiti istraživanja u području nuklearne astrofizike u Republici Hrvatskoj, osigurati prijenos znanja na mlade istraživače, kao i proširiti međunarodnu suradnju s uglednim znanstvenim institucijama u inozemstvu.

Čestitamo!