Produženje natječaja za asistenta/icu na NEWFELPRO projektu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Zahtjev za iskazivanjem interesa za individualne savjetničke usluge u funkciji Asistent/ica na projektu NEWFELPRO. S ciljem implementacije svih projektnih aktivnosti raspisan je ovaj javni zahtjev za iskaz interesa za individualne savjetničke usluge u funkciji asistenta na projektu.


Konzultantske usluge asistenta na projektu NEWFELPRO uključuju stručne poslove iz djelokruga projekta i potporu u:

Predviđeno trajanje savjetničkih usluga je do kraja provedbe NEWFELPRO projekta. Međutim, Ministarstvo znanstvo, obrazovanja i sporta zadržava pravo ranijeg raskidanja ugovora u slučaju postojanja opravdanih razloga. 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Nužni uvjeti:

Prednost pri odabiru imat će oni kandidati koji su završili programe izobrazbe organizirane iz područja upravljanja i korištenja strukturnih fondova - uvod u strukturne fondove; sustav upravljanja i kontrole strukturnih instrumenata; planiranje i odabir projekata; sklapanje te provedba ugovora - verifikacija, plaćanje, certifikacija troškova, upravljanje nepravilnostima i povrat sredstava; financijsko planiranje i upravljanje provedbom operativnih programa; upravljanje projektnim ciklusom, a koje su provodila tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava dostupnih iz europskih strukturnih fondova.

Kandidat mora posjedovati i sljedeće vještine:

izvrsne organizacijske vještine, samostalnost u izvršavanju zadaća, pouzdanost, točnost i sistematičnost;
visoka motiviranost za rad;
sklonost timskom radu.

Dokumenti koje kandidati moraju dostaviti:

Ovaj zahtjev za iskaz interesa odnosi se pod istim uvjetima na osobe oba roda.

Pod radnim stažem smatra se zaposlenje kandidata koje je evidentirano u elektroničkoj radnoj knjižici kao javnoj ispravi. Umjesto radnog staža, kandidatu se može priznati i radno iskustvo u struci ili na sličnim poslovima, uključujući i vrijeme provedeno u pripravničkom stažu te vrijeme rada u inozemstvu, ako odgovaraju potrebama radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje. Kandidat mora dostaviti odgovarajući dokaz o radnom iskustvu.

Nedostavljanje bilo kojeg od traženih dokumenata ili dostavljanje u obliku koji nije u skladu s propisanim uvjetima rezultirat će isključenjem kandidata iz daljnjeg postupka.

Priložena dokumentacija se ne vraća.

Odabrani kandidati prije sklapanja ugovora moraju dostaviti na uvid izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.

Očekivani početak rada je odmah nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Kandidati se zapošljavaju na probni rok od 6 mjeseci.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se najkasnije do 1. veljače 2016. godine do 16:00 sati, isključivo na e-mail adresu: newfelpro@mzos.hr

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici.