Što se događa s plažama: Kristina Pikelj i erozija obalnih područja


Kristina Pikelj, jedna od prvih istraživačica u NEWFELPRO-ovoj odlaznoj shemi, je trenutno u četveromjesečnoj povratničkoj fazi svog projekta „Resilience of artificial gravel beach and implication for coastal management (RAGBICOM)“ na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U odlaznoj fazi, Kristina, inače doktorica geologije mora, je provodila svoj projekt na Sveučilištu u Lancasteru pod mentorstvom Dr. Suzane Ilić.

U središtu njenog primjenjivog istraživanja je erozija obalnih područja, ujedno i ekološki problem koji rezultira nestankom plaža. S obzirom na ulogu šljunčanih plaža u sprječavanju erozije i, samim tim, osnaživanja turizma, Kristina istražuje otpornost umjetnih šljunčanih plaža na oluje koristeći nove tehnike računalnog vida (structure-frommotion – multiview stereo -SfM-MVS). Glavni cilj projekta je unaprijediti razumijevanje otpornosti umjetnih šljunčanih plaća uspoređujući ih s prirodnim šljunčanim plažama u istim klimatskim uvjetima i uvjetima valova. Dobiveni rezultati će poslužiti kao strateške smjernice u promatranjima obale, a u svrhu omogućavanje upravljanja obalnim područjima u Republici Hrvatskoj.
 
Tijekom svog projekta, Kristina je imala prezentacije na Prvom kongresu o održivom turizmu u RH i 5. Hrvatskom geološkom kongresu te joj je prihvaćen članak za nadolazeću konferenciju u Italiji (3. konferencija o obalnom i morskom Mediteranu) i radionicu MEDFLOOD. U nastavku, imala je i tri radionice za osnovnoškolce i širu javnost u Dugom ratu, a priprema i ERASMUS projekte. Isto tako, objavila je popularno-znanstvene članke u The Time-u i The Conversation-u te su u pripremi dva znanstvena članka temeljena na rezultatima njenog projekta u sklopu NEWFELPRO-a.   U nastavku donosimo Kristinine slike s radionica u Dugom ratu i u Lancasteru. 
 
Prezentacija i vježba s osnovnoškolcima iz Dugog Rata -Jesenica (veljača, 2015.). Radionica je uključivala dvije vježbe u učionici (dvije prezentacije i jednu praktičnu vježbu simuliranja obalne erozije u plastičnom kontejneru). Dodatna vježba se odvila na plaži te se učenike upoznalo s izvorom sedimenta i reagiranjem istog u različitim vremenskim uvjetima: 
 
   

   


 

 Radionica za srednjoškolce koji su posjetili Sveučilište u Lancasteru za vrijeme Blackburn College Science Day (rujan, 2015.):