Uspješno implementiran projekt: Ivana Zagorac i koncept ranjivosti
Ivana Zagorac je prva istraživačica u odlaznoj shemi koja je uspješno završila svoj projekt pri NEWFELPRO-u. Ivana, inače doktorica filozofije, svoju odlaznu shemu je provela implementirajući projekt "The Concept of Vulnerability in Medical Ethics (CONVINce-ME)" pri Institutu za medicinsku etiku i povijest medicine u Bochumu završivši ga uspješno pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Ivanin projekt je za cilj imao analizu koncepta ranjivosti i opravdanosti korištenja iste u raspravama u medicinske etike sa specifičnim fokusom na pitanje odlučivanja o okončanju života (asistirano samoubojstvo, eutanazija itd.). Sam koncept nema dovoljno teorijske podloge usprkos činjenici da se ranjivost kao takva jako često koristi u raspravama u području medicinske etike. Ovaj projekt je bio podijeljen na tri faze: razvijanje koncepta (utemeljen na međunarodnim i nacionalnim okvirima), istraživanje veze između ranjivosti, iskorištavanja i empatije te kontekstualizacije samih rezultata po pitanju odlučivanja o okončanju života.

U tijeku cijelog projekta, Ivana je predstavljala svoj projekt na domaćinskoj instituciji u više navrata. Isto tako, sudjelovala je i na Međunarodnoj konferenciji o filozofskoj praksi u rujnu 2014., imala prezentaciju na konferenciji „Man-Made World“, prezentirala na 14. danima bioetike na Malom Lošinju, prezentirala na konferenciji „Constrains and Vulnerabilities“ u Oslu te je, među ostalim, i održala seminar u školi u sklopu projekta „Znanstveni inkubator“.

Na temelju svog istraživanja, pripremila je sljedeće radove:

Zagorac I. Psychosomatics of Virtue in the Age of Sensibility, Acta ladertina (1845-3392) 10 (2013); 61-68
Zagorac I. The Flower of Evil: On the Phenomenon of Boredom Philosophical Practice (1742-8181) 9 (2014), 3; 1455-1461
Zagorac I. O odgovornosti znanosti u nuklearno doba u: Nikola Biliškov (ed.), Opstajati usprkos, kolekcija eseja, Izvori, Zagreb 2015
Zagorac I. Hume's Humanity and the Protection of the Vulnerable Diametros 44 (2015): 189–203

Fatić A., Zagorac I., „The Methodology of Philosophical Practice: Eclecticism and/or Integrativness“
Zagorac I.Bioethical Worldview“
Zagorac I. What vulnerability? Whose vulnerability? Conflicts of Understandings in Medical Research Ethics


 Po završetku svog projekta, Ivana nastavlja sa svojom akademskom karijerom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.