Istraživač NEWFELPRO-a približava znanost mladima

U sklopu projekta "Graphene based nonlinear quantum optics" financiranog iz projekta NEWFEPRO, istraživač dr. Marinko Jablan će održati niz predavanja u rujnu. Ideja je da se zadarskim srednjoškolcima i široj javnosti približe tokovi moderne znanosti te je u planu održavanje pet predavanja u razmacima od dva tjedna počevši od 18. rujna. 

Dr.Jablan će održati prva tri predavanja: "Nove tehnologije na bazi grafena", "Svjetlosna računala" i "Kvantna računala", dok će Nenad Pavin govoriti o fizici stanične diobe, a Andrej Dujela o teoriji brojeva i kriptografiji.

Više o ovome možete pronaći na poveznici.