HR EN
Prijava / Registracija Prijavi projekt

Obavijest

Ispiši stranicu
Tehničku provjeru u sklopu trećeg natječaja uspješno je zadovoljio 48 od ukupno 50 prijavljenih projektnih prijedloga. Trenutno je u tijeku proces evaluacije projektnih prijedloga. Konačan broj projektnih prijedloga koji ulaze u fazu pregovora bit će dostupan tijekom svibnja 2015. o čemu će prijavitelji biti obaviješteni.