HR EN
Prijava / Registracija Prijavi projekt

Uspješne priče: Jana Pisk i ekološka proizvodnja kemikalija

Ispiši stranicu


 
Slika preuzeta s  poveznice

Dr. sc. Jana Pisk je jedna od NEWFELPRO-ovih istraživačica iz odlazne sheme koja je uspješno završila s provedbom svog šesnaestomjesečnog projekta pod nazivom Diligent search for chemical bio-sources: Solvent-free homogeneous and heterogeneous oxidation processes catalyzed by polyoxometalates (PomFree). Jana Pisk  je provela svoje istraživanje na Centre National de la Recherche Scientifique u Laboratoire de Chimie de Coordination (LCC) u Toulouseu u Francuskoj, pod vodstvom profesora Rinalda Polija, a u povratničkoj fazi je nastavila s implementacijom svog projekta na Odsjeku za kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Njezin NEWFELPRO projekt pripada temeljnim istraživanjima iz znanstvenog područja kemije. Ideja vodilja projekta je promocija čiste, racionalne i sigurne proizvodnje kemikalija katalitičkom oksidacijom bez otapala. Projekt katalizira ekološki prihvatljiv proces oksidacije  bez dodatka dodatnog otapala koristeći katalizatore - samostalne polioksometalate  te polioksometalate cijepljene na modificirane Merrifield smole, čime se daju prednosti homogenim (u smislu učinkovitosti) i heterogenim (u smislu jednostavnije regeneracije i recikliranja) katalitičkim procesima.

Radovi proizašli kao rezultat dodatno ostvarene suradnje na projektu su sljedeći:
Tijekom provedbe svog projekta sudjelovala je na trima konferencijama:
Jana Pisk je mlada znanstvenica kojoj su područja interesa: kemija koordinacijskih polimera i polioksometalati,  sinteza organsko-anorganskih spojeva, priprava katalizatora, homogena i heterogena kataliza, NMR te UV-Vis spektroskopija. Do sada je u hrvatskoj znanstvenoj bibliografskoj bazi zavedena kao koautor deset znanstvenih članaka, te je članica Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatske kristalografske zajednice.

Čestitamo!