HR EN
Prijava / Registracija Prijavi projekt

Uspješne priče: Vaia Prassa i gustoća nuklearne energije

Ispiši stranicu

Vaia Prassa, slika preuzeta sa sljedeće poveznice

Jedna od prvih NEWFELPRO istraživačica u incoming shemi, Vaia Prassa provodi zadnju fazu svog projekta Next-generation nuclear energy density functionals (NextG-DFT). Dr. Prassa, inače doktorica znanosti iz nuklearne fizike, provodi dvogodišnje istraživanje na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof.dr.sc. Darija Vretenara.

Glavni cilj njenog istraživanja je formulacija, modeliranje i aplikacija kontroliranih aproksimativnih skala za najvažniji element funkcionala gustoće nuklearne energije (EDF) – funkcional razmjene-korelacije. Rezultati će biti iskorišteni za opisivanje fenomena povezanih s evolucijom struktura omotača u srednje teškim i teškim jezgrama udaljenih od stabilnost, kao i istraživanje stabilnog otoka i strukturnih svojstava izrazito teških jezgri. Točni i efikasni računski algoritmi će biti smišljeni, a studije o fenomenu oblikovnog suživota i kvantnog oblika/faznih tranzicija izvršene.

U tijeku svog projekta, Dr. Prassa je sudjelovala na 24. Simpoziju Helenskog društva za nuklearnu fiziku u Grčkoj i na 3. Međunarodnoj konferenciji „Nuklearna struktura i dinamika“ u Portorožu, Sloveniji.
 
Na temelju rezultata svog istraživanja izdala je sljedeće članke:

GA Lalazissis, V Prassa, T Nikšić, D Vretenar, Description of Shape Transitions in Superheavy Nuclei within Covariant Density Functional Theory, Bulgarian Journal of Physics 42 (4)
V Prassa, BN Lu, T Nikšić, D Ackermann, D Vretenar, High-K isomers in transactinide nuclei close to N= 162, Physical Review C 91 (3), 034324

Dr. Prassa namjerava objaviti još jedan rad na temelju svog istraživanja do kraja svog NEWFELPRO projekta, a više o samom projektu možete čuti od same Vaie u sljedećem promo uratku: