HR EN
Prijava / Registracija Prijavi projekt

Simona Pinzaru i praćenje jadranske akvakulture

Ispiši stranicu
 
Simona Pinzaru, NEWFELPRO-ova iskusna istraživačica u dolaznoj shemi, provodi svoj projekt na Odjelu za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku. Simona, inače doktorica fizike, je ujedno i jedina istraživačica koja je ovo sveučilište odabrala kao domaćinsku instituciju za provedbu svog dvogodišnjeg primijenjenog istraživanja pod nazivom "Environmental aquaculture and seafood monitoring in South-Adriatic coast (Croatia) using Raman spectroscopy techniques and SERS-based sensors (JADRANSERS)".

U fokusu njenog istraživanja je povezivanje Ramanove spektroskopije s akvakulturom u svrhu implementiranja novih SERS metoda baziranih na plazmonici u svrhu pronalaženja odgovora na potrebe za osjetljivim, brzim, jeftinim i neinvazivnim monitoringom akvakulture na hrvatskoj obali. Pri tome, uzima u obzir i lokalne okolišne uvjete kao i regulaciju Europske unije po ovom pitanju. Cilj projekta je istražiti mogućnosti unaprijeđene Ramanske spektrofotometrije, zajedno s razvojem ručnih mjernih uređaja u monitoringu fitotoksina i drugih onečišćivača u morskoj vodi i morskoj hrani, posebice u lokalnim uvjetima malostonske školjkarske proizvodnje. U nastavku, razvijat će se interdisciplinarna, aplikativna i razvojna istraživanja kojem će se povećati znanstvena učinkovitost obaju partnerskih sveučilišta u području monitoringa okoliša.
 
U tijeku provedbe svog projekta, Simona je održala dvije radionice i predavanja na temu „Shedding laser light on Adriatic seawater environment" u listopadu 2014. i 2015. godine. Potonju radionicu je popratila i Dubrovačka televizija, a kratki isječak možete vidjeti na sljedećoj poveznici (od 6.48- 8.15 min).
 
U nastavku, Simona je i prezentirala na konferenciji u Njemačkoj na temu “SERS in seawater” te na istoj konferenciji prezentirala i poster “SERS detection of domoic acid ASP toxin in fish tissue”. Isto tako, imala je i oralnu prezentaciju u Cluju  na temu „Fresh Oyster Edible Tissue Analysis using SERS“. U lipnju ove godine, Simona je prezentirala i na Europskom Summitu Nanomedicine.
 
U tijeku projekta, Simona je pripremila sljedeće članke:
 
C. Müller, Branko Glamuzina, I. Pozniak, K. Weber, D. Cialla, J. Popp, Simona Cîntă Pînzaru*
Amnesic shellfish poisoning biotoxin detection in seawater using pure or amino-functionalized Ag nanoparticles and SERS Talanta, 130, 1 2014, 108-115 doi:10.1016/j.talanta.2014.06.059
 
Simona Cinta Pinzaru, Cs. Muller, Sanja Tomšić, M. M. Venter, B. I. Cozar, Branko Glamuzina, J. Raman Spectrosc New SERS feature of β-carotene: consequences for quantitative SERS analysis: New SERS feature of β-carotene 2015, DOI: 10.1002/jrs.4713 I. F. 2.5

Proc. “Shellfish Poisoning Intoxication Prevention: Novel Approach Based on Plasmonics SERS of Ag Nanoparticles-biotoxins Interaction and Detection”, Simona Cîntă Pînzaru , Cs. Muller, I. Ujevic, V. Chisa, B. Glamuzina, Proc. of the VIII Summit of Clinical Nanomedicine, Basel, Swiss, 28 June-1 July, 2015 (First published on line: 12 MAY 2015; To be released on June 28. 2015).
 
Po završetku svog projekta, Simona se vraća na matično sveučilište - Sveučilište Babes-Bolyai u Cluju (Rumunjska) u svojstvu izvanredne profesorice na Odjelu za biomedicinsku fiziku, teoriju i molekularnu spektroskopiju.